Цени стелажи за гуми

ВАРИАНТ С ДВЕ НИВА

ЦЕНА: 192.00 лв без ДДС

 • КАПАЦИТЕТ – 8 бр.
 • БРОЙ МОДУЛИ – 1 бр.
 • БРОЙ РАМКИ – 2 бр.
 • БРОЙ НОСЕЩИ ГРЕДИ – 4 бр. /1.22м/
 • ДЪЛЖИНА НА РЕДИЦАТА – 1.32м
 • ТОВАРОНОСИМОСТ  НА НИВО – 300 кг.

ВАРИАНТ С ТРИ НИВА

ЦЕНА: 234.00 лв без ДДС

 • КАПАЦИТЕТ – 12 бр.
 • БРОЙ МОДУЛИ – 1 бр
 • БРОЙ РАМКИ – 2 бр
 • БРОЙ НОСЕЩИ ГРЕДИ – 6 бр /1.22м/
 • ДЪЛЖИНА НА МОДУЛА – 1.32 м
 • ТОВАРОНОСИМОСТ  НА НИВО – 300 кг

ВАРИАНТ С ЧЕТИРИ НИВА

ЦЕНА: 360.00 лв без ДДС

 • КАПАЦИТЕТ – 32 бр.
 • БРОЙ МОДУЛИ – 1 бр.
 • БРОЙ РАМКИ – 2 бр
 • БРОЙ НОСЕЩИ ГРЕДИ – 8 бр. /2.44м/
 • ДЪЛЖИНА НА РЕДИЦАТА – 2.54м
 • ТОВАРОНОСИМОСТ  НА НИВО – 300кг

*ЗАБЕЛЕЖКИ:
1.ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ВКЛ. ДДС
2.ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ ТРАНСПОРТ
3.БРОЯ /КАПАЦИТЕТА/ НА СКЛАДИРАНИ ГУМИ Е ВЗЕТ НА БАЗА УСРЕДНЕН РАЗМЕР
4.РЕАЛНИЯ БРОЙ НА СКЛАДИРАНИ ГУМИ ЗАВИСИ ОТ ТИПА ГУМИ, КОИТО ЩЕ СКЛАДИРАТЕ
5.СНИМКИТЕ СА ИЛЮСТРАТИВНИ И МОЖЕ ДА НЕ ОТГОВАРЯТ НА НЯКОЙ ЕЛЕМЕНТ

Exit mobile version